Security: eNewsletter- if you can't view this, please click here

Cisco IronPort Email Security Gateway & Cisco Security Intelligence Operations
ปัจจุบันอีเมลถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่นิยมใช้กัน อย่างแพร่หลายทั้งในระดับองค์กรเพื่อติดต่อทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล ด้วยจุดเด่นตรงที่ความ สะดวกรวดเร็ว สามารถตอบกลับ และส่งต่อไปยังบุคคลอื่น ได้อย่างง่ายดายทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ความแพร่หลาย ของอีเมลก็ทำให้กลายเป็นแหล่งของการหารายได้ และใช้ โจมตีสร้างความเสียหายแก่องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ โฆษณาผ่านทางสแปมเมล หรือใช้เป็นช่องทางการแพร่ กระจายมัลแวร์ต่างๆ ใช้ล่อลวงเพื่อขโมยข้อมูล หรือโจมตี ไม่ให้ระบบอีเมลทำงานได้อย่างปกติ (Denial of Service)

เพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ ทาง Cisco Syst ems จึงคิดค้นและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอีเมล (Email Security Appliance) ขึ้นมา โดยติดตั้งเป็นอุปกรณ์ ตัวหนึ่งในระบบเครือข่ายขององค์กรซึ่งทำหน้าที่เป็นด่าน แรกคือ จัดการทุกปัญหาของอีเมล ไม่ว่าจะเป็นลดข้อความ สแปมที่ไม่ต้องการ และสามารถตรวจสอบแนวโน้มที่จะเกิด ขึ้นในอนาคตได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบอัพเดตข้อมูล สแปม และไวรัสอัตโนมัติ รวมทั้งยังสามารถป้องกันปัญหา การโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้อีก และระบบรักษาความ ปลอดภัยอีเมลระดับสูงบางรุ่น ยังได้รับการเสริมด้วยระบบ เข้ารหัสอีเมล เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลสำคัญไม่ให้รั่วไหล หรือการแอบอ้างใช้ชื่อโดเมนอีเมล เป็นต้น

ระบบจัดการอีเมลที่ช่วยให้การใช้งานอีเมลใน องค์กรขนาดใหญ่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการจัด คิวการรับส่งอีเมล การรับมือกับเมลที่ถูกตีกลับ และการ บริหารการเชื่อมต่อในระบบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ พื้นฐานของอีเมล ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิด ปัญหาใดๆ แม้ในช่วงที่มีการแพร่กระจายของไวรัส หรือ การโจมตีของสแปมก็ตาม จึงช่วยให้องค์กรประหยัดค่า ใช้จ่าย ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ พลังงานที่ใช้ แบนด์วิดธ์ ของระบบ รวมถึงประหยัดเวลาของผู้ดูแลระบบไอทีอีกด้วย

Cisco มีศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ บน อินเทอร์เน็ต ชื่อว่า Cisco Security Intelligence Operations เพื่อตรวจหาภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตที่เกิด ขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา โดยศูนย์ดังกล่าวมีจำนวนเซ็นเซอร์ กระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 700,000 จุด ตรวจสอบเว็บ และอีเมล แทรฟฟิค (email Traffic) ซึ่งมากกว่า 30% ของแทรฟฟิคทั่วโลก เพื่อนำภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องมาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น PhD, CCIE, CISSP, MSCE มากกว่า 500 คนหรือวิเคราะห์ภัยคุกคาม ต่างๆ จากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะหาวิธีป้องกันภัย คุกคามดังกล่าว และกระจายวิธีการป้องกันดังกล่าวไปให้ยัง อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทั้งหมด ของ Cisco คือ Firewall, IPS, Email Security และ Web Security เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความปลอดภัย จากภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
คุณสุจิตรา โกวิทวณิชกานนท์
skovitwa@cisco.com
Cisco Systems (Thailand) Ltd.
28th Floor, The Offices at Central World
999/9 Rama I Road, Patumwan
Bangkok 10330